pymc.gp.cov.WhiteNoise.full#

WhiteNoise.full(X, Xs=None)[source]#