pymc.VonMises.moment#

VonMises.moment(size, mu, kappa)[source]#