pymc.Poisson.moment#

Poisson.moment(size, mu)[source]#